Jihočeský kraj Statutární město České Budějovice
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Přípravný výbor
Program
Grafický rozvrh
Podmínky účasti
Ceny vložného
On-line registrace
Seznam registrovaných delegátů
Návštěvnost
Hotely
Parkování
Historie
Závěry
Dokumenty ke stažení
Generální partner:
SWIETELSKY stavební s.r.o. - generální partner


Hlavní partner:
PRAGOPROJEKT, a.s.


Partner pro BIM:
CAD Studio s.r.o.

Mediální partneři:
Časopis SILNIČNÍ OBZOR - mediální partner
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Stavební a investorské noviny - mediální partner
Časopis stavebnictví

ProgramSTŘEDA 23. ŘÍJNA 2019
09:00 - 09:45 1. ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ
Pavilon Z – hlavní sál v přízemí
Moderuje Kristýna Šimánková z TV NOVA
  VYSTOUPENÍ PŘEDSEDY ČESKÉ SILNIČNÍ SPOLEČNOSTI
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Stavební fakulta ČVUT v Praze
Časový limit 5'
  VYSTOUPENÍ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC
Ing. Jiří Svoboda
Statutární město České Budějovice
Časový limit 5'
  VYSTOUPENÍ HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE
Mgr. Ivana Stráská
Jihočeský kraj
Časový limit 5'
  VYSTOUPENÍ PŘEDSEDY SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI
Ing. Ján Šedivý, CSc.
Slovenská cestná spoločnosť
Časový limit 5'
  • PŘEDÁNÍ VYZNAMENÁNÍ ČSS
Časový limit 10'
  • PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ZA DIZERTAČNÍ PRÁCE
Časový limit 5'
09:45 - 10:15 2.1 SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ (1. ČÁST)
Pavilon Z – hlavní sál v přízemí
Moderuje Přemysl Čech z České televize
  FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V OBDOBÍ 2019–2022
Ing. Zbyněk Hořelica
Státní fond dopravní infrastruktury
Časový limit 15'
  PRIORITNÍ ÚKOLY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Ing. Radek Mátl
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Časový limit 15'
10:15 - 11:30 2.2 DISKUSNÍ PANEL
Pavilon Z – hlavní sál v přízemí
Moderuje Přemysl Čech z České televize
  80 LET VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR A JEJICH DALŠÍ ROZVOJ
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Ministerstvo dopravy
Ing. Zbyněk Hořelica
Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Radek Mátl
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Milan Černý, CSc.
Česká silniční společnost
Ing. Petr Čížek
Sdružení pro výstavbu silnic
Ing. Radek Hrnčíř
Sdružení pro výstavbu silnic
Ing. Jiří Nouza
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
Časový limit 75'
11:30 - 12:00 přestávka na kávu 
pavilon T1
12:00 - 12:50 2.3 SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ (2. ČÁST)
Pavilon Z – hlavní sál v přízemí
Moderují Jan Švarc a Petr Mondschein z České silniční společnosti
  AKTUÁLNÍ VÝVOJ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI A MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZE STRANY POLICIE ČR
plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý
Ředitelství služby Dopravní policie
pplk. JUDr. Sabina Burdová
Ředitelství služby Dopravní policie
Časový limit 15'
  PŘÍPRAVA PRVNÍHO PPP PROJEKTU NA DÁLNICI D4
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ministerstvo dopravy
Časový limit 15'
  UDRŽITELNOST SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ SILNIC II. A III. TŘÍDY
Ing. Jan Štícha
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Ing. Miroslav Němec
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Časový limit 15'
12:50 - 14:00 3. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA Z REGIONÁLNÍHO POHLEDU
Pavilon Z – hlavní sál v přízemí
Moderují Jan Švarc a Alois Vybíral z České silniční společnosti
  PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB DÁLNIC A SILNIC V GESCI SPRÁVY ČESKÉ BUDĚJOVICE ŘSD ČR
Ing. Vladimíra Hrušková
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Časový limit 20'
  ROZVOJ A FINANCOVÁNÍ SILNIC II. A III. TŘÍDY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
Bc. Jiří Švec
Jihočeský kraj
Časový limit 15'
  STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY ČESKÝCH BUDĚJOVIC
Ing. Ondřej Kyp
AF-CITYPLAN s.r.o.
Časový limit 15'
  OCENĚNÁ DIZERTAČNÍ PRÁCE - DOČASNÉ ZESILOVÁNÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ
Ing. Dominik Suza, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Časový limit 10'
  INFORMACE O XXVI. SVĚTOVÉM SILNIČNÍM KONGRESU V ABU DHABI
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ministerstvo dopravy
Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Česká silniční společnost z.s.
Časový limit 10'
14:00 - 15:30 přestávka na oběd 
pavilon T1
15:30 - 18:00 ODBORNÁ EXKURZE
Odjezd autobusů od pavilonu T1
  PROHLÍDKA STAVBY DÁLNICE D3 V ÚSEKU ŠEVĚTÍN – BOREK A ÚSILNÉ – TŘEBONÍN
15:30 - 18:00 4. MODERNÍ METODY ZADÁVÁNÍ A REALIZACE STAVEB – SOUTĚŽENÍ NA KVALITU A BIM
Garant sekce: SFDI a Sdružení pro výstavbu silnic
Pavilon Z – Alfa galerie v prvním patře
Moderují Ivo Vykydal ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Petr Svoboda ze Sdružení pro výstavbu silnic
15:30 - 16:45 A) BIM
  BIM PRO DOPRAVNÍ STAVBY – V ROCE 2019 A DÁLE
Ing. Ivo Vykydal
Státní fond dopravní infrastruktury
Časový limit 15'
  NÁVRH POVINNOSTI BIM OD ROKU 2022 – POŽADAVKY NA PROJEKTANTY A STAVEBNÍ FIRMY
Jaroslav Nechyba
Česká agentura pro standardizaci
Časový limit 20'
  BIM Z POHLEDU PROJEKTANTA
Ing. Martin Sirotek
VIAPONT, s.r.o.
Časový limit 20'
  BIM Z POHLEDU ZHOTOVITELE
Ing. Šárka Šafratová
Sdružení pro výstavbu silnic
Časový limit 20'
16:45 - 18:00 B) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI
  VÝBĚR FUNKČNÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Ing. Petr Svoboda
Sdružení pro výstavbu silnic
Časový limit 15'
  EKONOMICKÉ HODNOTY PODLE AKTUÁLNÍCH METODIK
JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA
Klee Consulting s.r.o.
Časový limit 20'
  HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI: METODIKY A PILOTNÍ PROJEKTY
Mgr. Roman Novotný
4E consulting, s.r.o.
Časový limit 20'
  POHLED ŘSD ČR NA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI
Ing. Radek Mátl
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Časový limit 20'
15:30 - 18:00 5. VYUŽITELNOST A VĚROHODNOST DAT V DOPRAVĚ
Garant sekce: SAMDI a Sekce bezpečnosti silničního provozu ČSS)
Pavilon Z – Beta galerie v prvním patře
Moderují Josef Mikulík a Dagmar Kočárková z České silniční společnosti

ČTVRTEK 24. ŘÍJNA 2019
09:00 - 12:00 6. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU A DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ
Pavilon Z – hlavní sál v přízemí
Moderují Josef Mikulík z České silniční společnosti a Tomáš Neřold z Ministerstva dopravy
  ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘIPRAVOVANÉ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA OBDOBÍ 2021–2030
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
Ministerstvo dopravy
Časový limit 15'
  POZNATKY Z REALIZACE STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE
Ing. Josef Mikulík, CSc.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Martin Štětkář
Zlínský kraj
Časový limit 15'
  POZNATKY Z MEZIREZORTNÍ KOMISE PRO BEZPEČNOST
Ing. Vlasta Michková
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Časový limit 15'
  VLIV VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA VOLBU JÍZDNÍ STOPY ŘIDIČŮ
Ing. Pavel Havránek
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Adam Bystrianský
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Časový limit 15'
  MEZERY V DOPRAVNÍM PROUDU JAKO NEPŘÍMÝ UKAZATEL BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
Ing. Jan Novák, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Lucie Vyskočilová
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Petr Neuwirth
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Časový limit 15'
  NÁRODNÍ KATALOG TESTOVACÍCH OBLASTÍ PRO AUTOMATIZOVANÁ VOZIDLA
Ing. Radim Striegler
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Marek Vanžura
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Pavel Havránek
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Veronika Valentová, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Časový limit 15'
10:30 - 11:00 přestávka na kávu 
pavilon T1
  PŘÍČINY NEPOZORNOSTI ZJIŠTĚNÉ V NÁRODNÍM VÝZKUMU NEHOD
Ing. Kateřina Bucsuházy
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Robert Zůvala
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Veronika Valentová, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Mgr. Adéla Tarinová
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Časový limit 15'
  IMPLEMENTACE KOOPERATIVNÍCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V INTRAVILÁNU A EXTRAVILÁNU
Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
ELTODO, a.s.
Ing. Jiří Beneš
ELTODO, a.s.
Ing. Josef Domácí
ELTODO, a.s.
Ing. Radek Pixa
ELTODO, a.s.
Časový limit 15'
  JÍZDA NA DÁLNICÍCH V PROTISMĚRU
Ing. Lukáš Jan Hrabánek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Časový limit 15'
  UTVÁŘENÍ BEZPEČNÝCH KOMUNIKACÍ S PODPOROU AUDITŮ BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTNÍCH INSPEKCÍ
Ing. Adéla Krenková
AF-CITYPLAN s.r.o.
Časový limit 8'
  diskuse 
Časový limit 7'
09:00 - 12:00 7. VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Pavilon T2
Moderují Jan Volek a Luděk Bartoš z České silniční společnosti
  REALIZACE DÁLNIC ROZŠÍŘENÍM STÁVAJÍCÍCH SILNIC I. TŘÍDY
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jiří Jirák
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jiří Hruška
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Petr Schneider
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Časový limit 15'
  REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 272-006 NA SILNICI II/272 V LYSÉ NAD LABEM
Ing. Richard Rakouš
Metrostav a.s.
Časový limit 15'
  INOVACE KLASIFIKACE PROMĚNNÝCH PARAMETRŮ POVRCHŮ VOZOVEK
Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Časový limit 15'
  SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S VOZOVKOU PRO POTŘEBY ŘSD ČR
Ing. Filip Týc
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Časový limit 15'
  25 LET ZKUŠENOSTÍ S GABIONOVÝMI KONSTRUKCEMI
Ing. Ladislav Terš
PROGEOCONT s.r.o.
Časový limit 15'
  PŘECHODY MEZI BETONOVÝMI A OCELOVÝMI SVODIDLY
Tadeáš Kopeček
Delta Bloc Deutschland GmbH, odštěpný závod DELTABLOC CZ
Časový limit 15'
10:30 - 11:00 přestávka na kávu 
pavilon T1
  VYSOKORYCHLOSTNÍ VÁŽENÍ KAMIONŮ NA DÁLNICÍCH V ČR
Ing. Pavel Valenta
CAMEA, spol. s r.o.
Časový limit 15'
  NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PROVOZU A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dr. Ing. Petr Vítek
HOCHTIEF CZ, a.s.
Časový limit 15'
  OBNOVA PROTISMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK
Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Časový limit 15'
  diskuse 
Časový limit 15'
12:00 - 13:00 8. ZÁVĚREČNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Pavilon Z – hlavní sál v přízemí
Moderují Petr Mondschein z České silniční společnosti a Radek Mátl z Ředitelství silnic a dálnic ČR
  ZHODNOCENÍ JEDNÁNÍ KONFERENCE
  NÁVRH USNESENÍ
  ZÁVĚR 27. SILNIČNÍ KONFERENCE
13:00 - 14:30 oběd 
pavilon T1

Česká silniční společnost Agentura Viaco Výstaviště České Budějovice
© 2019 Agentura Viaco. All rights reserved.
Informace o zpracování osobních údajů