Jihočeský kraj Statutární město České Budějovice
Delegáti Vystavovatelé Autoři Partneři
Přípravný výbor
Program
Grafický rozvrh
Podmínky účasti
Ceny vložného
On-line registrace
Seznam registrovaných delegátů
Návštěvnost
Hotely
Parkování
Historie
Závěry
Dokumenty ke stažení
Generální partner:
SWIETELSKY stavební s.r.o. - generální partner


Hlavní partner:
PRAGOPROJEKT, a.s.


Partner pro BIM:
CAD Studio s.r.o.

Mediální partneři:
Časopis SILNIČNÍ OBZOR - mediální partner
Časopis SILNICE A ŽELEZNICE - mediální partner
Stavební a investorské noviny - mediální partner
Časopis stavebnictví

Podmínky účasti


NÁZEV AKCE27. Silniční konference
DATUM23. a 24. října 2019 – STŘEDA A ČTVRTEK
MÍSTOVýstaviště České Budějovice
• Výstava - pavilon T1
• Konference - pavilon Z a T2
Husova 523/30
37005 České Budějovice
www.vcb.cz
GPS: 48.9789236N, 14.4608800E
PRODUKCEČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

IČO: 00506958
DIČ: CZ00506958

tel +420 221 082 292
tel +420 221 082 388
fax +420 221 082 292
info@silnicnispolecnost.cz

Ing. Jana Knechtová
+420 221 082 292
j.knechtova@silnicnispolecnost.cz
Ing. Tomáš Vacek
+420 774 822 358
t.vacek@silnicnispolecnost.cz
INFORMACEwww.silnicnikonference.cz včetně on line registrace
VLOŽNÉzahrnuje organizační náklady, materiály delegáta; stravné včetně přístupu na společenský večer je součástí vložného; vložné je závislé na členství v ČSS; v cenové kategorii členů ČSS akceptuje pořadatel pracovníky státních, krajských, městských a obecních úřadů, magistrátů měst, středních a vysokých škol a Policie ČR (veřejný sektor)
UBYTOVÁNÍpro delegáty je rezervováno nejpozději do 29.09.2019 v hotelech uvedených v části hotely na heslo SILNICE 27
PLATBAvšech objednaných služeb musí být uhrazena v termínu splatnosti faktury bankovním převodem. S PLATBOU VLOŽNÉHO VYČKEJTE, PROSÍM, NA DORUČENÍ ZÁLOHOVÉ FAKTURY, nepřevádějte před tím žádné prostředky na jakýkoliv účet; daňový doklad Vám bude zaslán v zákonné lhůtě. Faktury Vám budou zasílány výhradně v elektronické podobě, uvádějte proto, prosím, v registračním listu
e-mailovou adresu pro zasílání faktur.
STORNOpísemné zrušení účasti do 17. října 2019 nepodléhá stornopoplatku, od 18. října 2019 podléhá stornopoplatku 100 %
UZÁVĚRKApřihlášek a plateb se sníženou cenou je stanovena na 10.10.2019; po tomto termínu budou akceptovány přihlášky delegátů pouze za základní cenu
ČKAITúčast na Silniční konferenci 2019 je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 2 body; potvrzení o účasti získají delegáti po akci e-mailem
OSVĚDČENÍ O ÚČASTIosvědčení o účasti v rámci průběžného vzdělávání úředníků dle níže uvedeného § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících získají delegáti po akci e-mailem.

  § 20
  Průběžné vzdělávání
  (1) Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí.
  (2) Průběžné vzdělávání se uskutečňuje formou kurzů.
  (3) O účasti úředníka na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí úřadu na základě potřeb územního samosprávného celku a s přihlédnutím k plánu vzdělávání úředníka; úředník je povinen se kurzu zúčastnit.
  (4) Účast na kurzu, jež je součástí průběžného vzdělávání, se prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která kurz pořádala.

Česká silniční společnost Agentura Viaco Výstaviště České Budějovice
© 2019 Agentura Viaco. All rights reserved.
Informace o zpracování osobních údajů